მიმართვა

საქართველო შველას ითხოვს!

ეროვნული პარლამენტის დაკომპლექტების მიზნით „ქართული იდეა’’ საპარლამენტო არჩევნებში ემიგრაციაში და საქართველოში მცხოვრებ მამულიშვილებს გაძლევთ ისტორიულ შანსს, პარტიის ვებ-გვერდის პლატფორმაზე საკანდიდატო ბიულეტენის შევსებით როგორც სიით ასევე მაჟორიტარად წარმოადგინოთ როგორც საკუთარი, ასევე თქვენი რჩეულის კანდიდატურა.
წარმოდგენილი კანდიდატების რიგითობა განისაზღვრება სახალხო კენჭისყრით პარტიის ვებ-გვერდის პლატფორმაზე, ონლაინ რეჟიმში სპეციალიზირებული სარეიტინგო პროგრამით.
კანდიდატების კომპეტენციის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება მოხდება დიასპორაში, საქართველოს სამრევლოებში, ასევე მათთან უშუალო შეხვედრებით და ონლაინ-რეჟიმში ჩართულობით, რათა ერთობლივად განვსაზღვროთ მოქმედების სტრატეგია და თანამშრომლობის რეგლამენტის წესები.

მოქმედების დროა! 

ერი და ბერი გავერთიანდეთ საქართველოსთვის.
გაეცანით ჩვენს პლატფორმაზე

პროგრამას, საარჩევნო თეზისებს, საკანდიდატო ბიულეტენის შევსებას, და დავიწყოთ პარლამენტით!
ჩვენი ზღაპრული სამშობლოს ინტერესებისათვის ბრძოლა თითოეული ქართველის ვალია!

„უფალმან ძალი ერსა თვისსა მოსცეს,
უფალმან აკურთხოს ერი თვისი მშვიდობით“ – ამინ!

..

(შეგიძლიათ ონლაინ კონტაქტზე მიიღოთ კონსულტაცია) 

  1. საკანდიდატო ბიულეტენის შევსება
  2. გაეცანით საქართველოს საარჩევნო კოდექსს: თავი XII-ეს, მუხლი 111-ეს, მუხლი 115-ეს, მუხლი 116-ეს:
    https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=59#!
  3. საზღვარგარეთ მცხოვრებლებმა საკანდიდატო თუ ამომრჩეველის სახით მონაწილეობის მისაღებად არჩევნების დღემდე, არაუგვიანეს 21-ე დღისა ონლაინ რეჟიმში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ საქართველოს საკონსულო სამსახურში, რომლის საკონსულო ოლქშიც
    თქვენ იმყოფებით; https://www.geoconsul.gov.ge/ka/register/consulate
  4. ემიგრაციაში სხვა და სხვა ორგანიზაციული საკითხების მოსაგვარებლად შექმენით საინიციატივო ჯგუფი არანაკლებ 5 წევრისაგან და უპირველასად მოითხოვეთ საარჩევნო კოდექსის 23-ე მუხლის მე 7-ე პუნქტის შესაბამისად საარჩევნო უბნების შექმნა.
გაზიარება: