პროგრამა – განმარტებებით

„ქართული იდეა’’
თანამოაზრეებთან ერთად აგრძელებს ბრძოლას 
ფსევდოლიბერალური სახელმწიფო მართვის სისტემის ცვლილებისთვის!

            „ქართული იდეა’’-ს 2020 წლის
                 საპარლამენტო მიზნები და ამოცანებია:
  

C:\Users\Geno\Desktop\პრომეთე\logo.png

                                                               დევიზი: ყველა კანონი და მასში არსებული ნორმა, ქართულ ფესვებზე და „საღმრთო“ვალდებულებზე უნდა შეიქმნას.

წარმოდგენილი პროგრამის განხორციელებისთვის თუ კარგად გავიმსჭვალენით და ღრმად ჩავეჭიდეთ გონებაში, უფლის განგება დათრგუნულ ეროვნულ ენერგიას თავისუფლების გვირგვინს დაადგამს. 30 წლიანი ბრძოლა დააგვირგვინებს ერთიანი ქართული სახელმწიფოს შექმნას და სათავეს დაუდებს, საქართველოს შემდგომ სრულიად უპრეცედენტო გაძლიერებას.

საარჩევნო პროგრამა:

გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ პროგრამას განმარტებებით და გაგვიზიარ თქვენი მნიშვნელოვანი მოსაზრებები.
 • უპირველეს ყოვლისა! კონსტიტუციის 52-მუხლის მე-2  პუნქტში რეფერენდუმის გზით კანონის მიღების ან გაუქმების წესი უნდა აღდგეს! ამით შესაძლებელი გახდება დამოუკიდებელი, სამართლებრივი და ჭეშმარიტად ეროვნული ქართული სახელმწიფოს მშენებლობა და კანონის წინაშე ნებისმიერი მოქალაქის თანასწორობა;

კონსტიტუციაში ”ნაციოლურმა მოძრაობამ” შეგნებულად შეცვალა: “არ შეიძლება რეფერენდუმის მოწყობა კანონის მისაღებად ან გასაუქმებლად'” ”ქართულმა ოცნებამ” ეს განმარტება მემკვიდრეობაში დიდი სიხარულით მიიღო რათა გარედან მართული ძალების კარნახით თავისუფლად გადმოწერათ ქვეყნისთვის დამღუპველი კანონები. პროგრამის ერთ ერთი უმთავრესი და უპირველესი მიზანი კონსტიტუციაში ”რეფერენდუმის გზით კანონის მიღების ან გაუქმების წესი”-ს უდიდესი ძალისხმევით აღდგენა განხორციელდეს, რათა ხალხმა და საზოგადოებამ ერითსვის შეურაცხმყოფელ კანონებს, უღირს, სამარცხვინო პოლიტიკოსებს თავისი ადგილი მიუჩინოს!… ცვლილებები უნდა განხორციელდეს კონსტიტუციაში, საარჩევნო კოდექსში, ორგანულ კანონში საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიცირების, დენონსირების კუთხით და ასევე მოხდეს სხვა და სხვა კანონების გადასინჯვა; 

 • ეროვნული სიმდიდრის – ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრისთვის, სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების: მიწის, ტყის, წყლის, არაორგანული და ორგანული სასარგებლო წიაღისეულის გასხვისებაზე უარის თქმა, მათი ’’ნაციონალიზაცია’’და ახალი სარგებლობის წესით უზრუნველყოფა;

მთლიანი მოცულობის ნაციონალიზაციის პრაქტიკა ბრიტანეთს, საფრანგეთს, კანადას და სხვა ქვეყნბსაც განხორციელებული აქვთ. აღორძინება მიწიდან იწყება და „არავის არ აქვს უფლება გაასხვისოს ქართული მიწა“ (იხილეთ ვიდეო) ქართული მიწა სამშობლოს განსადიდებლად მის მკვიდრს ქართველ ერს ეკუთვნის და ის წარმოდგენს ოჯახს, ქართველი ერის ადგილ სამყოფელს!.. მსოფლიო წესრიგი ახალ სიჩქარეებს იღებს და ლოდინის დრო აღარ არის, ერის გაჯანსაღებისთვის და ქვეყნის შიგნიდან გაძლიერებისთვის, ქრონიკული სიღარიბის დასრულებისთვის და გადარჩენისთვის აუცილებელია უარი ეთქვას საერთაშორისო ორგანიზაციების ორმაგი სტანდარტებით დრომოჭმულ,  მანკიერი წესით შენებას და არსებული ტრადიციული წესების აღდგენაგამოყენებით ვაშენოთ ახალი ეკონომიკური პარადიგმები და ახალი სოციალური პრინციპები, რომელიც ეროვნულ მიზნებზე, ეკონომიკურ განვითარებაზე, გარემოს დაცვასა და განათლების გაუმჯობესებაზე იქნება ორიენტირებული. ყოველივე ამისთვის კონცენტრაციის ლოკალიზაცია, ნაციონალური ეკოსისტემის განახლებაზე და ქვეყანაში რეალურად არსებული ეროვნული მეგა და მონო პროექტების მიხედვით, აღმშენებლობას შევუდგეთ.

 • არსებული სახით წარმოდგენილი ანტიდისკრიმინაციული კანონის, მშობლებზე შვილების ჩამომრთმევი იუვენალური (ფაშიზმის) იუსტიციის და ე.წ. ბავშვთა უფლებების კოდექსის გაუქმება;  (იხილეთ წერილი 1)  (იხილეთ წერილი 2)

ამ ორო კანონების ცალკე არსებობა მიუღებელია, რადგან კონსტიტუციაში არსებობს:”თანასწორობის უფლების” და “ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ”კანონი.

 • სახელმწიფოს ადმინისტრაციული მოწყობის კანონში ცვლილებები;
 • გარკვეული კატეგორიის უწყების წარმომადგენლებზე; სპეციალური და აუცილებელი უზრუნველყოფა – სავალდებულო დაზღვევა, სახელმწიფო კომპენსაცია, გამორჩეული პენსია და სოციალურიუზრუნველყოფა უნდა გაუქმდეს  და საქართველოში არსებული სტანდარტული პენსიით დაკმაყოფილდნენ;  

ქვეყანაში არსებული უმძიმესი მდგომარეობიდან გამომდინარე არასამართლიანი სხ და სხ ბიუროკრატიული სეკვესტრის ხარჯზე, ასტრონომიული ფინანსური რესურსების სამართლებრივი გამოხშირვა გარანტირებულად წარიმართება მოსახლეობის დაცვისთვის სხვა და სხვა  კომუნალური, სამედიცინო-სოციალური ღონისძიებების უზრუნველყოფისთვის! საჯარო სამსახურში, დადგინდება შრომითი ანაზღაურების შეზღუდვა.

 • სახელმწიფო ენიკონსტიტუციური  სტატუსის გამტკიცება;

ქართული ენის მოვლასახელმწიფო ენის დეპარტამენტი”- საქმეა დაენის დეპარტამენტისთვის”, სარეკლამო კანონმდებლობაში ენის მოვლის და პატრონობისთვის განხორციელდება ონლაინ პროგრამული უზრუნველროფის უნიკალური პროგრამა,რომელშიც სრულიად საქარველო მიიღებს მონაწილეობას და ბიუჯეტისთვის და მოსახლეობისთვის შემოსავლიანიც გახდება

 • მიგრანტების შემოსახლებაზე, მოქალაქეობისა და ბინადრობის მიღებაზე მკაცრი საემიგრაციო პოლიტიკის გატარება;;

მიგრანტებისთვის მკაცრი საემიგრაციო პოლიტიკ გატარებთვის მიგრაცია შეჩერება და ”ერთი ბავშვის პოლიტიკის” კანონი დაესდება, რომელიც დაოჯახებულ წყვილებს ოფიციალურად შეუზღუდავს  ერთზე მეტი ბავშვის ყოლას. დაწესდე დროებითი ბინადრობის მცირე ვადის განსაზღვრა და შემდგომი ხანმოკლე ვადით გაგრძელება ან არ გაგრძელება განსაზღვრული კრიტერიუმებით განხორციელდე. მათზე მოქალაქეობის მიღება შესაძლებელი უნდა იყოს 15 წლის შემდგომ აუცილებელი საფასურის გადახდის, ენის ცოდნის სერთიფიკატის მიღების, ქვეყნის ისტორიის ცოდნის და სხვა ფასეული კრიტერიუმების გავლით.     

 • ჩვილთა კვლის (აბორტის) აკრძალვა. დემოგრაფიული კრიზისიდან გამოსვლის მიზნით სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური შეღავათებისა და დახმარების განსაზღვრა ახალდაქორწინებულებისა და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის;
 • დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველყოფა.1992 წლიდან დღემდე სამართლიანობის აღდგენს მკაფიო სამოქმედო გეგმით უნდ დასრულდეს;  

1991-92 წლების სამხედრო გადატრიალების, პრეზიდენტ გამსახურდიას მკვლელობის, ნაცმოძრაობის ცხრაწლიანი მართველობის პოლიტიკური შეფასების, რეპრესირებულთა, უკანონოდ დაპატიმრებულის, ქონებაწართმეულის, დახოცილი და სახელმწიფოს მიერ პოლიტპატიმრებად აღიარებული პირების სამართლიანობის აღდგენა სრული რეაბილიტაციით გნხორციელდებ. იმ პარტიების,საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, რომელნიც ეროვნულ ინტერესებს ვნებენ განხორციელდება გამოძიების დაწყება.

 • იმპორტირებული, თუ ადგილობრივი წამლების, სხვა და სხვა ნაწარმის ფალსიფიცირებისთვის, ვადაგასული და გენმოდიფიცირებული პროდუქტების გაყიდვისთვის უმკაცრესი პოლიტიკის შემუშავება;

საქართველოს საზღვრებზე და შიდა ბაზარზე დაწესდება უმკაცრესი სასურსათო კონტროლი, (დიდი ოდენობის ჯარიმა და 10  წლით  პატიმრობა). ამოყალიბდება ვაჭრობის მარეგულირებელი ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს ეროვნული ეკონომიკური პოტენციალის მქონე წარმოებას უცხოური კონკურენციისგან. დაწესდება საბაჟო და ანტიდენპინგური შეზღუდვები სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, სურსათზე და ყველა იმ უხარისხო ნაწარმზე, რომელიც თურქეთიდან, ჩინეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან შემოედინება. დღეს „უწმინდურ სამებათა“ (სატანისტთა, ანტიქრისტეთა და ცრუწინასწარმეტყველთა) დისტოპიური ტერორი და მმართველობა მსოფლიო ეკონომიკის დამღუპველია და დღემდე მსოფლიოს:

 1.  კორპორატოკრატიული ეკონომიკით, რესურსების ძარცვით, ტოქსიკური მასალებით;
 2.  გენმოდიფიცირებული და საშიში დანამატების უხარისხო საკვებით;
 3. ეროვნული კულტურის, რელიგიის, მასმედიის და განათლების დეგრადაციით;
 4. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გენეტიკური მრავალფეროვნების განადგურებით, ომებით და არასტაბილურობით, ახალი წესრიგისკენ – მსოფლიო მთავრობის შექმნისკენ, ციფრული კონცლაგერისკენ, ფარული გენოციდისკენ და დემონიზაციისკენ ფორსირებულად მიაქანებს.
 • თავისუფალი, მიუკერძოებელი და კვალიფიციური ჟურნალისტიკის განვითარებისთვის ნეოლიბერალური მასმედიის აღვირახსნილობის კანონიერ ჩარჩოებში მოქცევა;
 • დაჭაობებული პოლიტიკური ველის გასუფთავების და სუფთა სახეების პოლიტიკაში შემოსვლის მიზნით საარჩევნო სისტემის ძირეული რეფორმირება;
 • აზარტული (კაზინოები, ტოტალიზატორები, .. ონლაინ) თამაშების, ნარკომანიისა და პროსტიტუციის ლეგალიზაციაზე უარის თქმა;
 • სამინისტროების რაოდენობის სწორი შემცირება – ოპტიმიზაციის უნიკალური მოდელით უწყებების კომპლექსური რეფორმირება და ერთიანი სტრატეგიის უზრუნველყოფა. სამოქალაქო თავდაცვისუნარიანობის სისტემის დანერგვა და შეიარაღებულ ძალებში საყოველთაო გაწვევის კანონში ხარვეზების აღმოფხვრა. განათლების სისტემის ძირეული რეფორმირება და საგანმანათლებლო პროცესში ეკლესიის ჩართულობის გაზრდა, სკოლებში პატრიოტული აღზრდის გაძლიერება. თანამედროვე და ფუნდამენტური მეცნიერებების განვითარების და ხელშეწყობის სტრატეგიულ პრიორიტეტად დასახვა;
 • ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 100% სუფსიდირება და სამედიცინო პროგრამების განვითარება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ვეტერანთა სოციალური პაკეტის გაზრდა, სოციალურად დაუცველთათვის სოციალური საცხოვრებელი კომფორტული სახლებით, მედიცინის უფასო დახმარებით, განათლებით და დასაქმებით უზრუნველყოფის პროგრამა. მსჯავრდებულებზე ზრუნვა, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროგრესული განსახლების უზრუნველყოფაა;
 • ”რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო”-ს ’’ეროვნულ-სარწმუნოებრივი სააგენტო”-დ გარდაქმნა;  

კუდაბზიკური ტოლერანტობის გამომხატველის – ’’რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო’’- ‘’ეროვნულსარწმუნოებრივი სააგენტო”-დ გარდაქმნა და სააგენტოს ბიუჯეტში არსებული 7 000 000 (შვიდი მილიონი) ლარის დიასპორაშიმართლმადიდებლური ეკლესიების დაფუძნებისთვის წარმართვა.

 • კატასტროფული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დემოგრაფიული პოლიტიკის კონცეფციის შემუშავება. მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და ახლადდაქორწინებულებზე ფულადი სოციალური დახმარება;
 1. პირველ შვილზე 20 000 ლარი;
 2. მეორე შვილზე 40 000 ლარი;
 3. მესამე შვილზე 60 000 ლარი;
 4. მეოთხე შვილზე 80 000 ლარი;

ყოველ მომდევნო ახალშობილზე უნდა  განხორციელდეს  20 000  ლარი გამრავლებული ბავშვის რაოდენობაზე. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს სახელმწიფოს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე შეიქმნება ეროვნული დემოგრაფიული ფონდი, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და ახლადდაქორწინებულებზე ფულადი სოციალურ დახმარებას და დემოგრაფიული პოლიტიკის  განვითარებას.

 • სკოლის ასაკამდე ბავშვების სოციალური დაცვა და ფინანსური უზრნველყოფა;
 • საქართველოს პასპორტში და პირადობის მოწმობაში ეროვნების რეკვიზიტის აღდგენა;

არსებულ საკითხში მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაციების დენონსაცია უნდა განხორციელდეს! 

 • სახელმწიფო ავალის საფუძველზე საქართველოში, ემიგრანტებისთვის საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის შესაძენად და მასზე საცხოვრებელი პირობების შესაქმნელად უპროცენტო კრედიტი;
 • საზღვარგარეთ განათლება და სტაჟირება ქვეყნის ხარჯზე;
 • კულტურისა და მეცნიერების განვითარებისთვის – ‘’არტ ბიზნეს კლუბი’’-ს პარლამენტში არსებული კომიტეტების მიერ პარლამენტშივე დაფუძნება;
 • ქართველი ემიგრანტებისთვის საქართველოში სამეწარმეო საქმიანობის შესაქმნელად, (არა ბანკების საშუალებით) სახელმწიფო სარეზერვო ფონდებიდან ბიზნესგეგმის უზრუნველყოფით ათ წლიანი უპროცენტო ერთჯერადი კრედიტით 300 000 ევრომდე დახმარება;
 • სამუშაო ადგილის შექმნისთვის ქვეყანაში საერთაშორისო ინვესტორებისთვის 25%  დან  75% -მდე  ქართველი ბიზნესმენების თანამონაწილეობს და მათ მიერ განსახორციელებელ საქმიანობაში საქართველოს მოქალაქის 100 %-ით  დასაქმების აუცილებელი პირობების განსაზღვრა;

ინვესტორებზე სასათბურე პირობების შექმნით და ინვესტიციებისსიკეთის წყალობითქვეყნის სტრატეგიული ობიექტებია დაკარგული და მომავალშიც ქვეყნის ბუნებრივ სიმდიდრეებსაც დავკარგავთ. სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით მასიურად მიმდინარეობს უცხოელთა დასაქმება, ხოლო  ქართველების დასაქმება უმნიშვნელომიზერული ოდენობით ხორციელდება. ამდაგვარი ფანატური დოგმები ქვეყნის ნგრევა და მოსახლეობის გაღატაკება აიკრძალება.

 • ყოფილი დასაქმებულების და შემდგომ დროებით უმუშევრად დარჩენილთა პროგრამით ორი წლის ვადით, ყოველთვიურად 500 ლარის ოდენობით დახმარება;
 • გაიზრდება სოფლის განვითარების შემდეგი მიმართულებების დაფინანსება: გზები, ბუნებრივი აირით მომარაგება, შუქი, წყალმომარაგება და სხვა და სხვა;
 • განხორციელდება დევიზი: ”არც ერთი კრედიტორი ქუჩაში”;

 გადაიხედება კაბალური საბანკო კანონმდებლობა. დადგინდება სესხზე პროცენტის მაქსიმალური ზღვარი. ბანკებს აეკრძალებათ ადამიანების გამოსახლება საცხოვრებელი ფართიდან. აიკრძალება მევახშეობა და ნულოვან აუქციონებზე მოვალის ქონების გამოტანა.

 • სახელმწიფო სტრატეგიული ინტერესებიდან გამომდინარე, ევროპულ, ევროატლანტიკურ და სხვა საერთაშორისო სტრუქტურებთან პარიტეტულ საწყისებზე თანამშრომლობა;                      გლობალისტური ანარქიზმის ელიმინაცია;
  სამშვიდობო შეთანხმებების დადება;
  საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციის მიზნით რუსეთთან პირდაპირი მოლაპარაკებების დაწყება და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის და ქართული სახელმწიფოს მშენებლობითვის მართლმადიდებელი ეკლესიის როლის გაზრდის ხელშეწყობა;
 • საქართველოს ისტორიული მემკვიდრეობისა და სულიერ-კულტურული ფასეულობების დაცვა და მოვლა-პატრონობა. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსზე ისტორიული მესაკუთრეობის აღდგენა;
 • საქართველოში წარმოებულ პროდუქტზე და მის განვითარებაზე უშუალოდ სახელმწიფო (არა ბანკების საშუალებით) გრანტის პრინციპით დააფინანსებს ადგილობრივი წარმოების შექმნას. მთავარი პრიორიტეტი იქნება სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავება და ექსპორტისთვის საერთაშორისო ახალი სავაჭრო შეთანხმებების დადება;
 • გაუქმდება ყველა ტიპის მონოპოლია სააფთიაქო, სამშენებლო და საწვავის იმპორტზე რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად 70-80%-ით შემცირდება ფასები. გაიაფდება სამედიცინო დაზღვევა, მედიკამენტები და საწვავის ნებისმიერი ნივთიერება. განხორციელდება ოფშორული კომპანიების ხელში არსებული ბიზნესების საკუთრებაში გადასვლის კანონიერების დადგენა და შესაბამისი ზომების მიღება;
 • ანაკლიის პორტის პოტენციალის მაქსიმალური და სასწრაფო გამოყენება ჩვენი ქვეყნის მსოფლიო დონის ეკონომიკური და სტრატეგიული განვითარებისათვის;
 • საგადასახადო შეღავათების დაწესებით მცირე ბიზნესის ამუშავება;

  შემცირდება მცირე მეწარმეებისათვის დაწესებული გადასახადები და სახელმწიფო შესყიდვებში გაიზრდება მათი უპირატესობა.

 • გადასახადების შემცირებისთვის ჩატარდება ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის კვალიფიციური აუდიტი, რის შედეგადაც დადგინდება ტარიფების რეალური განაკვეთი;
 • თბილისში პარლამენტის შენობაში ‘’ქართული ლუვრი’’ დაფუძნება და პარლამენტის ქუთაისში დაბრუნება; (იხილეთ ღია წერილი)

მიუხედავად პრობლემებისა და სირთულეებისა, სრულიადაც შესაძლებელია პარლამენტი უძველეს კოლხას  სამეფოს მთავარ ქალაქშიქუთაისში დაბრუნდეს და საკმაოდ  მასშტაბური პროექტები  განხორციელდეს, შეიქმნას სადეპუტატო ლამაზი ეკოლოგიური სოფელი, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური სტრუქტურების ოფისები, ავტომაგისტრალის და ჩქაროსნული რკინიგზის ”ჰაიპერლუპი”-ს პროექტი  (იხილეთ ”ჰაიპერლუპი”) და სხვა და სხვა ინფრასტრუქტურების ევრუპულ დონეზე მშენებლობა.. ყოველივე ეს სახელმწიფოს უკვდავების სიმბოლოს, ერთიანი საქართველოს წმინდა  მონარქისდავით  აღმაშენებლის  უძველეს სატახტო  ქალაქს  განვითარების უზარმაზარ  პერსპექტივას  შეუქმნის  და   საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში არსებობა მთელი საქართველოსთვის მომგებიანი გახდება. (იხილეთ ვიდეო”ჰაიპერლუპზე”) 

 • ეროვნულ ტრადიციებზე დაფუძნებული მეგა და მონო პროექტებით სოფლის შენარჩუნებისთვის, სოფლის აღორძინებისთვის, (განსაკუთრებით სასაზღვრო და მაღალმთიან რეგიონებში) სოფლის მეურნეობის დაზღვევისთვის, (აშშ, იაპონიის მაგალითზე) სუბსიდირებისთვის, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობისთვის, მისი რეკლამირებისთვის და ქვეყნის გარეთ რეალიზაციის მხარდაჭერისთვის, განისაზღვრება სოფლის აღორძინების სახელმწიფო პოლიტიკა! საამისოდ პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში, რეგიონალური მართვის სტრუქტურაში ინოვაციური – ინტერდისციპლინური კვლევითი ცენტრი შეიქმნება, რითაც სახელმწიფოს მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდეს:
 1. ეკონომიკური დიპლომატიის თვალსაზრისით მსოფლიო ისტორიაში საქართველოს გადამწყვეტი როლის გაცნობა;
 2. ემიგრაციის რეალური და წარმატებული რეინტეგრაციის დაძლევა;
 3. უძლიერეს ექსპორტზე ორიენტირებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ჭარბი წარმოების გაზრდით ქვეყანაში სიღარიბის და გლობალური ამოცანების დაძლევა;
 4. ყველაზე მნიშვნელოვანი – ეროვნული კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვანი შრომითი რესურსების დასაქმებით და მიკროეკონომიკით მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება;

საქართველოსთვის,  ყველაზე საინტერესო მაგალითია ნიდერლანდების თორმეტი პროვინციიდან მჭიდროდ დასახლებული  ჩრდილოეთ და სამხრეთ ჰოლანდია, (მოსახლეობა 6 109 179 – ფართობი სულ 5488 კმ²) რომლის შემოსავალმა 2018 წელს სოფლის მეურნეობიდან 90 მლრდ. ევროს გადააჭარბა. Landbouwexport ruim 90 miljard euro in 2018 (იხილეთ ინფორმაცია) მიუხედავად იმისა,რომ ტერიტორიით საქართველოზე 64 212 კმ² ფართობით პატარაა და იმერეთის რეგიონის ტერიტორიაზე მცირეა,მსოფლიოში აშშ-ის შემდეგ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტში უკავია მეორე ადგილი. საექსპორტო პროდუქციიდან ყველაზე მეტად ჰოლანდიიდან გადის  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები, ხილი და ბოსტნეული, ღორები, ყვავილები, დამუშავებული (მეორადი) პროდუქტები, როგორიცაა ყველი, კარტოფილი, შოკოლადი, ლუდი, პომიდვრის კეტჩუპი და ხილის წვენები, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ჯანსაღ და ხარისხიან საკვებად არის აღიარებული. აგრარულ სფეროს უკავია მშპ-ს 10% და მასში დასაქმებულია 660 ათასი ადამიანი. ფერმერები საშუალოდ 2,5-ჯერ მეტ საკვებ პროდუქტს 1 ჰექტარზე აწარმოებენ, ვიდრე ევროპის სხვა ფერმერები. სწორედ მათი წყალობით, ჰოლანდიას აღნიშნულ სფეროში უკავია მსოფლიოში მეორე ადგილი, ხოლო ტერიტორიის გათვალისწინებით კი პირველი. 2000 წლიდან ჰოლანდიელი ფერმერები პესტიციდებს თითქმის არ იყენებენ. 2009 წლიდან კი ანტიბიოტიკების გამოყენება შეამცირეს 60%-ით…

 • ერთი წლის თავზე სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით მოსახლეობის ღირსეული საპენსიო უზრუნველყოფა უნდა განისაზღვროს 1500 ლარის ოდენებით;

მსოფლიოში არსებული საპენსიო ზღვარი

 

მინიმალური პენსია
ავსტრია 1400 Euro
გერმანია 770 Euro
დანია 2 800 Euro
დიდი ბრიტანეთი 630 Euro
ესპანეთი 987 Euro
იტალია 1 200 Euro
ნიდერლანდები 1 300 Euro
რუმინეთი 410 Euro
საბერძნეთი 700 Euro
საფრანგეთი 1 000 Euro
უნგრეთი 400 Euro
შვედეთი 1 700 Euro
საქართველო 220 GEL

 

 • პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის, საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და თვითმმართველობის საარჩევნო კამპანიის ერთდროულად ჩატარება. ორგზის პარლამენტარობის შემთხვევაში არჩევნებში შემდგომი მონაწილეობის აკრძალვა;

სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფისთვის, ამომრჩეველთა სიის დადგენისთვის და საარჩევნო სისტემის ძირეული რეფორმირებისთვის ელექტრონული საარჩევნო სისტემის კონცეფციის შემუშავება და მისი პროგრამული რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს. უახლოეს  დროში ქვეყანამ ისტორიული სამართალი უნდა აღიდგინოს და საქართველო კონსტიტუციურ მონარქიად ჩამოყალიბდეს – საქართველოს სამეფო გახდეს და კონსტიტუციურად წარმომადგენლობითი ფუნქციის მქონე პრეზიდენტი – მეფემ ჩაანაცვლოს!

წმინდა ილია მართალის შეგონებაა!
“ყოველი ერი თავისი ისტორიით სულდგმულობს. ‘’ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, როცა ერი თავის საუბედუროდ, თავის ისტორიას ივიწყებს“

 

ინფრასტრუქტურული პროექტები:

პროექტი პირველი.

მდინარე მტკვარი რომელიც აბსულიტურად აუთვისებელია მცხეთიდან ორთაჭალჰესამდე მისთვის ეგზოტიკური ფუქციის მინიჭებისა და მისი ბუნებრივი გზით გასუფთავების ინვესტიცია დროში და პერსპექტივაში მზარდია;

პროექტი მეორე.

მსოფლიო მნიშვნელობის ’’საუკუნის  პროექტი’’  უპრეცედენტო ინვესტიციების პირველ ნაწილს ერთ წელიწადში მსოფლიოს – 250 ქვეყნიდან  1 250 000 000 მილიონ ევრომდე მოიზიდავს. ხოლო ინვესტიციების მეორე  ნაწილის  განხორციელება  საქართველოს  დეოკუპირებულ  ულამაზეს  რეგიონებში  დეოკუპაციის  თვალსაზრისით  მოიაზრება და  სამ  წელიწადში დაახლოებით  11 000 000 000  მილიარდ  ევროზე  მეტ  ინვესტიციას  მოიზიდავს და საქართველოს ტერიტორილი გაერთიანების  ერთ – ერთ  რეალურ და   ძლიერ ბერკეტს  წარმოადგენს;

პროექტი მესამე.

საქართველოს  რეგიონებში, ესპანეთში და ევროპაში არსებული  -“Camino de Santiago”-ს –“წმინდა  გზის” (იხილეთ ინფორმაცია) ანალოგიური სასულიერო და  საერო  მნიშვნელობის, მრავალპროფილიანი უნიკალური ტურისტული მარშრუტების პროექტის განორციელება, რომელიც ასევე ითვალისწინებს განსაკუთრებული ისტორიული და ეკოლოგიური შენობა-ნაგებობათა შენახვას, მათი აუთენტურობის შენარჩუნებას, განვითარებას და ქვეყნის პოპულარიზაციას;

პროექტი მეოთხე.

რუსთაველის, აღმაშენებლის, წერეთელის, ვაჟა ფშაველას გამზირების, ვერის და ვაკის უბნებიდან, ასევე თბილისის სვა უბნებიდან როგორ შეიძლება განვითარებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარდა გაქრეს ყოველნაირი სხვა ტრანსპორტი, კოშმარული საცობები, გარემოს დეგრადაცია და ეკოლოგირი კატასტროფა, გარემოს არაორგანული კომპონენტებიდან განთავისუფლება და დედაქალაქი როგორ არის შესაძლებელი გახდეს სამოთხე, მოკვდავთათვის წალკოტი – ბაღისმაგვარი ადგილი, სადაც ადამიანები ბედნიერად იცხოვრობენ და სასარგებლო საქმით დაკავდებიან;

პროექტი მეხუთე.

ურბანულ ეკოლოგიური დაგეგმარებით 45 კმ მდინარე ვერის ხეობაში და მის 194 კმ² ფართობის აუზში როგორ შეიძლება არსებული სატრანსპორტო გზის მოდერნიზაციის გათვალისწინებით შეიქმნას დაცული ტერიტორიის განსაკუთრებული რეგულირების საკრეაციო ზონის გრანდიოზული ეგზოტიკური სივრცე და მასში განთავსდეს თბილისის გამაჯანსაღებელი კომპლექსი რომელიც თავისთავად უნიკალური ეკონომიკური სივრცე გახდება, რომლის დამთვალიერებელი და მომხმარებელი დღეში სულ მცირე 20 000-მდე უცხოელი ტურისტი და ადგილობრივი მაცხოვრებელი იქნება… ინვესტიცია ორ მილიარდზე მეტის მომცველია და დროში და პერსპექტივაში მზარდია!

 

ქრისტესმიერ საყვარელო დანო და ძმანო!

საქართველომ დამოუკიდებლობიდან მოყოლებელი ქართული ეკონომიკური ქვაკუთხედის გამოვლინება, გარკვეული სახელმწიფო კონცეფციის შექმნა და განვითარება დღემდე ვერ მოახერხა. ეს მწარე რეალობა გლობალისტების და ნეოლიბერალისტების იდეოლოგიის, მათი ექსპერიმენტული ექსპანსიის  დამსახურებაა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში უკვე მე-3 ათწლეულია გრადუალისტური პრინციპით  ვითარდება და სუვერენიტეტის  მსხვერპლის  გაღების ფასად ანგრევს, ანადგურებს ოჯახის და ერის ფასეულობებს, რისი აშკარა გამოვლინება და დასტურია ამ პერიოდში მისტიფიკაციით მიღებული საბედისწერო კანონები, რომელიც ქართული სულიერების რღვევასა და ცნობიერების გაკოტრებას იწვევს!!!

დღეს ქართული ეროვნული სახე, გათქვეფილ და არეულ საზოგადოებადაა ჩამოყალიბებული. დრომ ვითარება ვერ შეცვალა და მდგომარეობა უცვლელი რჩება, ქართული რწმენის სიმტკიცე შერყეულია და ყოფიერების საფუძველს მოწყვეტილი ხალხი ისევ სასოწარკვეთილებაშია!!!… უიმედობა სუფევს…

დღე-ღამემ აბსულუტურად ნათლად გამოავლინა, 2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისიც და დღევანდელი პანდემიაც გლობალისტების და ნეოლიბერალების მიერ არარეგულირებადი ბაზრის პრინციპებზე შექმნილი დანაშაულებივი სქემის მიხედვით განხორციელებულ მოვლენად – მსოფლიო კრიმინალურ აქტად, სამედიცინო ტირანიად ფასდება და კაცობრიობას ახალი წესრიგისკენ – მსოფლიო მთავრობის შექმნისკენ, ციფრული კონცლაგერისკენ, ფარული გენოციდისკენ, დემონიზაციისკენ ფორსირებულად მიაქანებს და რეალური რისკები დროზე თუ არ შეფასდა ქართველ ერს არა მარტო ქონებრივი რღვევა ემუქრება, არამედ ცნობიერების დაშლაც.

ქართველო ერო,
წინაპრთა ნალოცი, ბორკილ დადებული და გამწარებული სამშობლო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ლიბერალური ღირებულებების მქონე პარტიებზე: „ქართულ ოცნებაზე “, „ნაციონალურ მოძრაობაზე“ და მათ სატელიტებზე, მოქალაქეთა კავშირის წიაღში წარმოქმნილ ორგანიზაციებზე და უღირს პოლიტიკოსებზე,
”ქართული იდეა” ქვეყნის საშველად,
იმედით და რწმენით მოელის ახალ დიდგორს…
“ძლევაი საკვირველი” მოენიჭოს უფალს!
ამინ!

სიყვარულის, ერთიანობის, ძლიერების,
ქართველთა მოდგმის გადარჩენის იმედით.

საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრებო მამულიშვილებო!

გაეცანით მიმართვას
გაეცანით საარჩევნო თეზისებს 
შეცვალე ფსევდოლიბერალური სახელმწიფო მართვის სისტემა, შემოხაზე „ქართული იდეა’’ №44 და დავიწყოთ პარლამენტით.

არსებული უმძიმესი ვითარებიდან გამომდინარე გაგვიზიარეთ თქვენი მოტივაცია და მათი გადაჭრის გზები.

გაზიარება: