საინფორმაციო ბმულები

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

ცესკო:

https://cesko.ge/geo/static/1569/khmis-ufleba

საარჩევნო სუბიექტები, ოლქები და უბნები

https://cesko.ge/geo/elections/2020

ამომრჩეველი საზღვარგარეთ:

https://cesko.ge/geo/static/1605/amomrcheveli-sazghvargaret

საკონსულო აღრიცხვა

https://www.geoconsul.gov.ge/ka

საზღვარგარეთში საარჩევნო უბნები

https://cesko.ge/res/docs/Ubnebismisamartebi2018.pdf

საქართველოს საარჩევნო კოდექსი:

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=59#!

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
გაზიარება: