მიმართვა

საქართველო შველას ითხოვს!

მოქმედების დროა! 

ერი და ბერი გავერთიანდეთ საქართველოსთვის.
გაეცანით ჩვენს პლატფორმაზე

პროგრამას, საარჩევნო თეზისებს, საკანდიდატო ბიულეტენის შევსებას, და დავიწყოთ პარლამენტით!
ჩვენი ზღაპრული სამშობლოს ინტერესებისათვის ბრძოლა თითოეული ქართველის ვალია!

„უფალმან ძალი ერსა თვისსა მოსცეს,
უფალმან აკურთხოს ერი თვისი მშვიდობით“ – ამინ!

..

(შეგიძლიათ ონლაინ კონტაქტზე მიიღოთ კონსულტაცია) 

  1. საკანდიდატო ბიულეტენის შევსება
  2. გაეცანით საქართველოს საარჩევნო კოდექსს: თავი XII-ეს, მუხლი 111-ეს, მუხლი 115-ეს, მუხლი 116-ეს:
    https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=59#!
  3. საზღვარგარეთ მცხოვრებლებმა საკანდიდატო თუ ამომრჩეველის სახით მონაწილეობის მისაღებად არჩევნების დღემდე, არაუგვიანეს 21-ე დღისა ონლაინ რეჟიმში რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ საქართველოს საკონსულო სამსახურში, რომლის საკონსულო ოლქშიც
    თქვენ იმყოფებით; https://www.geoconsul.gov.ge/ka/register/consulate
  4. ემიგრაციაში სხვა და სხვა ორგანიზაციული საკითხების მოსაგვარებლად შექმენით საინიციატივო ჯგუფი არანაკლებ 5 წევრისაგან და უპირველასად მოითხოვეთ საარჩევნო კოდექსის 23-ე მუხლის მე 7-ე პუნქტის შესაბამისად საარჩევნო უბნების შექმნა.
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
გაზიარება: