კინოაკადემიის გადარჩენის პროგრამა!

კინემატოგრაფისტებო!
კინოაკადემიის გადარჩენა! თქვენს გონიერებაზე – მიუკერძოებლობაზე გადის!
მოდით არჩევნებზე და გადავარჩინოთ კინოაკადემია!

კინოაკადემიის წევრებზე გენო ცაავას 5 – წუთიანი ვიდეომიმართვა.

40 მილიონი ქართულ კინოინდუსტრიაში! კულტურის მინისტრის – თეა წულუკიანის ერთ წუთიანი განცხადება!

           დააჭირეთ აქ და ნახეთ: 
  სატელევიზიო საუბარი კინოაკადემიის გადარჩენის პროგრამაზე!

კინოაკადემიის გადარჩენის პროგრამა!

17 იანვრიდან (ექვსი) სამუშაო დღის განმავლობაში მოდით არჩევნებზე!

მოტივაცია
როგორც ქვეყანას ჭირდება სახელმწიფო მოწყობის მართვის მოდელი ასევე ეროვნულ კინემატოგრაფიას ჭირდება საჯარო მართვის უსაფრთხო მოდელი, რომელიც კინოაკადემიას, ს/ს ქართულ ფილმს და კინოცენტრს დაქუცმაცებისგან, გაქრობისგან და ჯერ კიდევ სრულად არ დაკარგულ ქონებას განიავებისაგან დაიცავს, განავითარებს და შეუნარჩუნებს თავის ნიშას, ყოველივე ამისთვის და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამი ძირითადი მიმართულების განსახორციელებლად კინემატოგრაფისტებს გაგვაჩნია კონსტიტუციური ხასიათის დოკუმენტი:- ”ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” კანონი და მე-2 მუხლში არსებული რედაქციის საფუძველზე კინოაკადემიის წევრების ინიციატივით ამავე კანონში ახალი რედაქციის დამატებით, მოგვეცემა უნივერსალური საშუალება საფუძველი დავუდოთ კინოს სფეროში მოქმედი კომპეტენტური დაწესებულების:- ”საქართველოს კინოაკადემიის” და ს/ს ’’ქართული ფილმის’’ საჯარო სამართლებრივ დაწესებულებად:- ”საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნულ აკადემიად” და კინოსტუდია ’’ქართულ ფილმად’’ გარდაქმნას და განვსაზღვროთ მათი კინოს სახელმწიფო დაფინანსების წესი და პირობები.

 ”ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” კანონში შესაბამისი ცვლილებით და საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებით:

 1. დღევანდელი კინოაკადემია:-’’საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნულ აკადემიად’’ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად გარდაიქმნება;
 2. ს/ს ’’ქართული ფილმი’’ საჯარო სამართლებრივ დაწესებულებად:- კინოსტუდია ’’ქართულ ფილმად’’ გარდაიქმნება;
 3. ორივე კინოორგანიზაციაში განხორციელდება სტაბილური ბიზნეს-გარემოს უზრუნველყოფის კონცეფცია და სტრატეგიული მიმართულებები:

პირველი ძირითადი მიმართულებაა კინოაკადემია
დღეს არსებული საქართველოს კინოაკადემიის:-’’საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის’’ მსგავსად:-’’საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნულ აკადემიად’’ გარდაქმნისას მივიღებთ შემდეგ სიკეთეებს:

• კინოაკადემიის:- ‘’საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნული აკადემიად’’ გარდაქმნისას მის წევრებს მთელი სიცოცხლის განმავლობაში შემოქმედის სტატუსის შესაბამისი ფულადი ჯილდო – სტიპენდიატის ყოველთვიური ანაზღაურება არანაკლებ 1000 დან 1600 ლარის ოდენობით იმისდა მიხედვით განესაზღვრება, როგორც ეს ’’საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის’’ წევრებს გააჩნიათ;

სტიპენდიატის ანაზღაურების და კანონის თვალსაჩინოებისთვის გაეცანით – ’’საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ’’ კანონს თავი IV
და წესდებას თავი XII

გარდაქმნილი:- ’’საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნული აკადემია’’ გახდება სახელმწიფოს მაღალი დონის ინტელექტუალური განვითარების ატრიბუტი, კინემატოგრაფიაში სახელმწიფოს მთავარი მრჩეველი, იქნება წევრობაზე დაფუძნებული თვითმართვადი შემოქმედებითი დაწესებულება სრული ავტონომიური უფლებებით, კინოს მართვისა და განვითარების ხედვაც მანვე უნდა შეიმუშავოს. აკადემიის საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლს საქართველოს მთავრობა განახორციელებს.

მეორე ძირითადი მიმართულებაა ”ქართული ფილმი”
’’საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნულ აკადემიად გარდაქმნა’’ მოგვცემს საშუალებას ს/ს ’’ქართული ფილმი’’ საჯარო სამართლებრივ დაწესებულებად:- კინოსტუდია ”ქართულ ფილმად” გარდავქმნათ:

• ასეთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები არიან სახელმწიფო ტელევიზია, რადიო, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია და სხვა;
”ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” არსებულ კანონში ახალი რედაქციის დამატების საფუძველზე ს/ს ’’ქართული ფილმის’’ ქონება, რომელიც სამართავად უკვე გადაცემულია კულტურის სამინისტროზე მას შეექმნება ვალდებულება უსასყიდლოდ – უზუფრუქტის უფლებით ”საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნულ აკადემიას” 100%-ით გადასცეს და კინემატოგრაფიაში მიზნების განსახორციელებლად შეიქმნას “კინემატოგრაფისტთა საპარტნიორო ფონდი”;
• ფონდს, უხელმძღვანელებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ”საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნული აკადემია, რომელიც კინემატოგრაფიის განვითარებისთვის იმართებოდეს იქნება სახელმწიფოსა და ”საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნული აკადემიის’’ მიერ;

• ფონდი არ ახდენს ქონების განკარგვას. ქონება 100% -ით ”ქართული ფილმი”–ს საკუთრებაში რჩება და სამართლებრივი მდგომარეობა ერთობლივ დეკლარაციაში, ნორმატიულ და ინდივიდუალურ აქტებში განისაზღვრება;
• კინოაკადემიის:- ’’საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნულ აკადემიად’’ და ს/ს ’’ქართული ფილმის’’ კინოსტუდია ’’ქართულ ფილმად’’ – თვითმართვადი
საჯარო სამართლებრივ დაწესებულებად გარდაქმნის მომენტიდან ორივე დაწესებულების დაფინანსების წყარო გახდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სტიპენდიატური და სახელფასო ასიგნებები, ასევე მისი უძრავი ქონების ბაზაზე არსებული შემოსავალები;
”კინემატოგრაფისტთა საპარტნიორო ფონდის” ბაზაზე არსებული უძრავი ქონების სტაბილური ბიზნეს-გარემოს უზრუნველყოფისთვის და საინვესტიციო ინიციატივების განსახორციებლად შემუშავებულია 450 000 000 მილიონ ევრომდე ინვესტირების პორტფოლიო, რომლის 5% დან 7%-მდე წინასწარი შეთანხმებით „ქართული ფილმის“ ინფრასტრუქტურისა და ბაზის მოდერნიზებას მოხმარდება;
• გარდაქმნილი კ/ს ”ქართული ფილმი”-ს და ’’საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნული აკადემიის” ბაზაზე კინო მემკვიდრეობის მნიშვნელობის ქონებაზე განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭება და ასევე, მორატორიუმისა და რესტრუქტურიზაციის საჭირო საგანგებო სახელმწიფო პროგრამით განთავისუფლდებიან წინა წლებში დაგროვილი უდიდესი ფინანსური დავალიანებისგან
.

მესამე ძირითადი მიმართულებაა
კინოაკადემიის და ’’ქართული ფილმის’’ სტაბილური ბიზნეს-გარემოს უზრუნველყოფის კონცეფცია.

გარდაქმნილი:-´´საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნული აკადემიის’’ სტაბილური დაფინანსების უზრუნველყოფისთვის და არასარისკო დამატებითი ფინანსური წყაროების მოზიდვისთვის უკვე არსებული გეგმიური განვითარების ბიზნეს-გეგმის და ’’საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნულ აკადემიად’’ გარდაქმნის საფუძველზე სახელმწიფოსგან მივიღებთ ერთჯერად სოლიდურ ფინანსურ მხარდაჭერას რითაც, “დიდ კინოდარბაზში”, “წითელ კინოდარბაზში” და მის გარშემო არსებულ სივრცეში უნიკალური მოდერნიზებით შევქმნით სხვადასხვა მოთხოვნილებების სივრცეს, რომელიც უზრუნველყოფს კინოჩვენებების, პრესკონფერენციების, ბიზნეს ფორუმების, სპექტაკლების, კონცერტების და ასევე ნებისმიერი სხვა ღონისძიებების სატელევიზიო ტრანსლაციებს.

დააჭირეთ აქ – ნახეთ დარბაზების მოდერნიზების ვიდეო რგოლი და თავად დარწმუნდებით იმ შესაძლებლობებზე რის განხორციელებასაც ვგეგმავთ:

დღევანდელი კიმოაკადემიის მთავარი შესასვლელის ორივე მხარეს ასასვლელი კიბეების ზედა სივრცის შუა ადგილას მოეწყობა ’’შუშის ხიდის მედია პლატფორმა’’, რომელზეც დარბაზებში სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების შემდგომ პოლიტიკოსებს, საზოგადო მოღვაწეებს, ბიზნესმენებს და სხვადასხვა წარმომადგენლებს შეეძლებათ მედიის ყველა ჟურნალისტებთან პირდაპირი ჩართვებით სატელევიზიო და ლაივ სტრიმ ტრანსლაციები განახორციელონ;
• სარდაფში მდებარე სართულზე და კინოაკადემიის გარე პერიმეტრზე შევქმნით ზამთრის ბაღის გასართობი ცენტრის კომფორტულ და ეგზუტიკურ გარემოს;

• კინოაკადემიის ყოფილ ადმინისტრაციულ ფლიგელში დავაფუძნებთ და აღვადგენთ ტელეპროგრამას -“კინოს სამყაროში” ან “მრავალსახეობა ეკრანისას” საავტორო გადაცამისთვის საჭირო უნიკალურ სივრცეს და გავაცოცხლებთ სხვადასხვა ეპოქის კინოკულტურული ცხოვრების ეპიზოდებს, შევქმნით საოქროფონდო კინოვიდეოთეკის ბიბლიოთეკას, ასევე გარკვეული ამოცანების გადაჭრის უზრუნველყოფისთვის დავაფუძნებთ სხვადასხვა სტრუქტურების კომერციულ ობიექტებს:- ბიზნეს ცენტრს, საოფისე ფართებს და სასტუმრო კომპლექს;
• დარბაზების მოდერნიზებით და სტაბილური ბიზნეს-გარემოს უზრუნველყოფით შესაძლებელი გახდება კინოაკადემიის წევრები თავადვე დასაქმდნენ და ასევე სადაზღვევო კომპანიებთან შემუშავდეს ინდივიდუალური დაზღვევის პროგრამა და დახმარების და უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნას სოციალურად დაუცველი კინემატოგრაფისტების პანსიონატი – “ოცნების სახლი”;

• ’’საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნული აკადემიის’’, საქართველოს თერთმეტი რეგიონის და თბილისის მუნიციპალიტეტის, კულტურის სამინისტროს, ეპარქიების და ’’მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის’’ ერთობლივი პროექტით ყოველწლიურად შეიქმნება თერთმეტი ისტორიული დოკუმენტური ფილმის წარმოების 100%–ანი სტაბილური დაფინანსების პროექტი.

ორივე კინოორგანიზაციის სტრატეგიული მიმართულებები:
• კანონშემოქმედება და სამართალწარმოება, ეროვნული კინოს პოპულარიზაცია;
• ყოველწლიურად მსოფლიოში უმსხვილესი კინოკომპანიების თანამონაწილეობით ჩატარდება კინემატოგრაფისტთა ბიზნეს ფორუმი და ერთობლივი კინოპროექტების სელექციისთვის, ფილმწარმოების
პარიტეტული დაფინანსებისთვის და კინოს დისტრიბუციის განვითარებისთვის დაფუძნდება:- ’’არტ ბიზნეს კლუბი’’, დადგინდება “ეროვნული კინოპრემია”;
• ’’არტ ბიზნეს კლუბში’’:- სახელმწიფოსა და ადგილობრივი ასევე უცხოელი ბიზნესმენების მიერ მსოფლიო კინომწარმოებლებთან ერთობლივი ფილმწარმოებისთვის შეიქმნება მემორანდუმი სულ მცირე 300 000 0000 მილიონი ლარის სარეზერვო ფონდის უზრუნველყოფისა, რომელიც დაახლოებით 600 000 000 მილიონი დოლარის შემოსავლების მიღებას შეუწყობს ხელს და კინოს მრავალელემენტიანობიდან გამომდინარე ამ სახის დიპლომატიური დოკუმენტი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების ერთერთ ფაქტორად განისაზღვრება;

• საქართველოს მაშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და პოპულარიზაციისთვის ევროკავშირის ეგიდით შემუშავდება პილიგრიმებისთვის და ტურისტებისთვის ანდრია პირველწოდებულის, სვიმონ კანანელის და წმინდა ნინოს:- “Camino de Santiago”-ს – ”წმინდა გზის” ანალოგიური პროექტი, რომლის მოსასვენებელი პუნქტების 400 ერთეული შენობის მშენებლობა და მასშივე ამდენივე კინოკლუბის განთავსება ევროკავშირის ორ წლიანი პროგრამული დაფინანსებით განხორციელდება, რომელთა ბაზაზე განვითარდება მრავალპროფილიანი ნაციონალური კომპანიები, ფილმების დისტრიბუცია და საპრემიერო ჩვენებები, თეატრის გასტროლები:- აღსდგება კულტურული ღონისძიებები.

დარწმუნებული ვარ ზოგიერთი აკადემიის წევრი ”ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” არსებულ კანონში, კინოაკადემიის:- საქართველოს კინემატოგრაფისტთა ეროვნული აკადემიად და ს/ს ქართული ფილმის:- კინოსტუდია ქართულ ფილმად გარდაქმნის შესაძლებლობას აბსურდად გამოაცხადებს, უტოპიად მონათლავს, მაგრამ მათ შევახსენებ:- 1995–2000 წლებში ს/ს ”ქართულ ფილმში” მიუხედავად უმძიმესი დაპირისპირებებისა უზარმაზარი ძალისხმევით “ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ” კანონი შევქმენით, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორი თავად გახლდით, თანამოაზრეებთან ერთად ლომის წილი მაქვს ჩადებული და მიუხედავად ზოგიერთი კოლეგის ნიჰილიზმისა მაინც შევძელით კინოცენტრის დაფუძნება და რომლის გამოც ქართული ფილმის ”დამსამარებლადაც” კი მაცხადებდნენ, არადა კინოცენტრი დღეს კინოსექტორში პროექტების დაფინანსების და ხელშეწყობის ძირითადი წყაროა.

მერწმუნეთ! სახელმწიფოსგან კინოდაწესებულებების გარდაქმნაც და არსებული ბიზნეს-გეგმის საფუძველზე ერთჯერადი სოლიდური ფინანსური მხარდაჭერაც რეალურია და ჩვენი კონსოლიდაციით მკვდარი წერტილიდან დაძვრა მოხერხდება! დაძლევადია!

სათანადო მოტივაცია კინოაკადემიის წევრებისთვის სასისოცხლო აუცილებლობას წარმოადგენს და ამ სახის გადაწყვეტას კინემატოგრაფიის ღირსეული წარმომადგენლები დიდი ხანია იმსახურებენ!!!

მოდით არჩევნებზე და თქვენს უზრუნველყოფას მიეცით ხმა!

დამატებით გაეცანით
ბიოგრაფიულ ლექსიკონს
და
ეროვნული კინემატოგრაფიის გადარჩენის და მისი განვითარების შვიდი წლის წინანდელი ბრძოლის არქივს!

 1. გენო ცაავა კინოს სახლში გამგეობის გაფართოებულ შეხვედრაზე!
 2. გენო ცაავა მატრიცაში!
 3. ქ/ფ-ის თანამშრომლების აღშფოთება!
 4. კინემატოგრაფისტების საინიციტივო ჯგუფის ბრძოლა!
 5. კინემატოგრაფისტების საინიციტივო ჯგუფის ბრძოლა!
 6. კინემატოგრაფისტების საინიციტივო ჯგუფის ბრძოლა!
 7. გენო ცაავა და რეზო ესაძე – სტუდია სპექტრში.
 8. გენო ცაავა –1 არხი.
 9. გენო ცაავა. კანონზე საუბრობს!
 10. კინოდარბაზების მოდერნიზების ნიმუშებს;
 11. „კინოაკადემიაში“ რიგგარეშე ყრილობის ჩატარების ფორმატს.

შეკითხვებისთვის დამიკავშირდით!
მესინჯერი: გენო ცაავა
მობ:+995599122661
მობ:+3463903202 (ვაცაპი, ვაიბერი, ტელეგრამა)
იმეილი:
[email protected]

გაგვიზიარეთ თქვენი მოტივაცია!

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
გაზიარება: