“ქართული იდეა” 2020 წლის არჩევნებისთვის რეგისტრაციაში გატარდა

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის რეგისტრაციაში გატარდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება “ქართული იდეა”

გაზიარება: