“ქართული იდეა”-ს რიგგარეშე ყრილობა

2020 წლის 8 ივლისს, 20:00 სთ -ზე ჩატარდება მპგ “ქართული იდეა”-ს რიგგარეშე ყრილობა. სადაც უნდა ავირჩიოთ პოლიტ-საბჭო და თავმჯდომარე. სრულუფლებიან წარმომადგენლებს (დელეგატებს) გთხოვთ თან იქონიოთ პირადობის მოწმობები.
რიგგარეშე ყრილობის ჩატარება გადაწყდა 2020 წლის 23 ივნისს მოწვეულ პარტიის კრებაზე, პარტიის წევრთა 1/10 -ის წერილობითი მოთხოვნისა და ყრილობაზე დასამტკიცებელი საკითხების (დღის წესრიგის) შემუშავების საფუძველზე.

პატივისცემით – ლ. ჩაჩუა
გაზიარება: