ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია

გეგა ხვედელიძე და თორნიკე კივილაძე, ქართული ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია
გაზიარება: