საქართველოს ბუნებრივი სასმელი წყლის ინდუსტრია

საქართველოს საინჟინრო აკადემიისა და საქ. ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიების აკადემიკოსი, პროფესორი პაატა გიორგაძე

გაზიარება: