საქართველოს ხელისუფლება ცოდვის დამკანონებელია – ეკლესია ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ!

გაზიარება: