ახალი ეროვნული, ანტი-სოროსული მოძრაობის დასაწყისი!

გაზიარება: