ასეთი მიდგომა, რბილად რომ ვთქვათ, ყოვლად გაუმართლებელი და მიუღებელია!

გაზიარება: